ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẤP QUẬN HUYỆN

 

Sử dụng tài khoản và mật khẩu hợp lệ để truy cập.

Quay về trang chủ

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – 16 Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
Tel: 84.4.38256637 /Fax: 84.4.38251733/ Email: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ phận Công nghệ thông tin