HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FORM ĐĂNG K KINH DOANH CHI NHNH

Bước I: Tạo v lưu hồ sơ

a.       Từ thanh thực đơn ngang, truy cập theo đường dẫn Đăng k kinh doanh qua mạng/Chi nhnh HTX. Xem ảnh dưới:

0.png

b.      Tm số đăng k kinh doanh hợp tc x (DKKD)

-          G số DKKD vo trường Số giấy chứng nhận ĐKKD. Một danh sch cc số DKKD gần giống sẽ hiện ra để chọn. Điền chnh xc số DKKD.

1.png

-          Nhấp chuột vo nt Tm bn cạnh hệ thống sẽ tự động hiển thị cc thng tin của Hợp tc x tương ứng.

2.png

 

c.       Tiếp đến, thm thng tin đấy đủ vo cc trường được đnh số như hnh dưới. Trường khng c dấu sao đỏ th khng bắt buộc.

3.png

d.      Điền đng M bảo mật rồi chọn nt Lưu hồ sơ.

4.png

e.      Sau khi hon tất sẽ c thng bo mu xanh pha trn đầu trang với nội dung như hnh dưới

4.png

Bước II: Hon thiện hồ sơ, chỉnh sửa v gửi

  1. Thm Ngnh/Nghề:

-          Nếu đ biết chnh xc hay một phần m ngnh muốn đăng k, người dng c thể điền thng tin đ vo trường Tm m. Khi thng tin bắt đầu được nhập, sẽ c một danh sch cc m gần giống hiện ra để người dng nhận biết (chức năng ny tương tự như khi tm kiếm trn trang http://google.com.vn).

5.png

-          Trong trường hợp người dng khng biết m Ngnh/Nghề th c thể điền thng tin ở trường Tm tn. Một danh sch cc Ngnh/Nghề gần giống sẽ hiện ln như khi thao tc đối với việc nhập thng tin ở trường Tm m.

6.png

-          Sau khi thng tin được điền đầy đủ, người dng chọn nt Thm. Danh sch cc Ngnh/Nghề đ chọn sẽ hiển thị ngay pha dưới nt Thm.

7

-          Một trường hợp khc, đ l khi danh mục kinh doanh m người dng đăng k chỉ l một phần trong danh mục Ngnh/Nghề đ c, người dng c thể chọn Tm M hoặc Tm Tn sau đ điền thng tin về danh mục kinh doanh của mnh vo trường Ngnh nghề chi tiết v chọn nt Thm.

8

  1. Chứng chỉ

-          Điền đấy đủ thng tin v chọn nt thm. Danh sch cc chứng chỉ sẽ hiện pha dưới nt Thm. Cc trường c dấu sao đỏ l bắt buộc nhập.

7.png

  1. Văn bản đi km

-          Trường Văn bản/Giấy tờ mặc định l danh sch cc văn bản cần c đối với hnh thức đăng k kinh doanh m người dng đang xử l. Để thm cc văn bản khc trong số cc văn bản hệ thống đ mặc định sẵn, người dng thm tn văn bản vo trường Tn Văn bản. Trong trường hợp c tệp tin đnh km, người dng nhấp nt Chọn, tm v chọn tệp tin từ my đang dng để chuẩn bị tải ln. Cuối cng, chọn nt Thm để thm văn bản mới. Danh sch văn bản mới sau đ sẽ hiển thị ngay pha dưới nt Thm

8.png

 

  1. Điền đng M bảo mật rồi chọn nt Sửa hoặc Gửi hồ sơ

-          Điền thng tin chnh xc vo trường M bảo mật như ở bước 1.

-          Pha dưới c 2 nt l Sửa v Gửi. Trong trường hợp người dng muốn chỉnh sửa v lưu lại thng tin th chọn Sửa. Trong trường hợp thng tin đ được kiểm trả đấy đủ v chnh xc, người dng c thể chọn Gửi. Một sự khc nhau nữa giữa hai ty chọn ny đ l nếu chọn gửi, hồ sơ sẽ lập tức được gửi cho phng tiếp nhận để bắt đầu quy trnh xử l. Nếu chọn Sửa, hồ sơ sẽ vẫn cn trong danh sch v người dng c thể gọi lại tiếp tục hon thiện. Để vo danh sch đ, cần vo theo đường dẫn Trang chủ/Thng tin đăng k kinh doanh

13

-          Danh sch hồ sơ được lưu hoặc đ gửi:

14

 

Bước III: Xem v In

-          Sau khi cc thng tin được điền đấy đủ, người dng chọn Gửi để chuyển hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận. Qu trnh gửi hon tất, sẽ c một thng bo cho biết việc đăng k kinh doanh hon thnh:

15

-          Chọn nt Xem v In để xem v in giấy xc nhận bạn đ gửi hồ sơ đăng k kinh doanh:

16

-          Trong trường hợp v l do no đ, sau khi gửi hồ sơ đăng k kinh doanh hon tất m chưa thể in được giấy xc nhận, người dng c thể vo lại danh sch đ gửi như hướng dẫn trong mục 2.e. Chọn hồ sơ cần in bằng cch nhấp vo tn hồ sơ. Một trang chi tiết sẽ hiển thị tương tự như khi đăng k. Lc ny người dng c thể tiếp tục xem v in hồ sơ.